Capital House kiến tạo Cuộc sống xanh

Capital House phát triển theo hướng hệ sinh thái Xanh đồng bộ, hiện đại và thông minh, nhằm lan tỏa giá trị Xanh, để vun đắp Tương lai Xanh cho người dân Việt.

Xem chi tiết

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

EcoHome
Nhơn Bình

 • Tổng diện tích: 46.034m2
 • Vị trí: Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 • Quy mô: 1380 căn hộ.
 • Tiến độ dự án: Quý IV/2019 – Quý I/2023
Liên hệ kinh doanh

GCA Vietnam Green Capital Academy 2

 • Location: Tay Ho Tay urban area (Next to EcoLife Tay Ho)
 • Investor: Capital House (Thu Do JSC)
 • Project scale: 3 floors
 • Construction started: Quarter I / 2018
Liên hệ kinh doanh

GCA Vietnam Green Capital Academy 3

 • Location: Tay Ho Tay urban area (Next to EcoLife Tay Ho)
 • Investor: Capital House (Thu Do JSC)
 • Project scale: 3 floors
 • Construction started: Quarter I / 2018
Liên hệ kinh doanh
Dự án đang mở bán

EcoHome
Nhơn Bình

 • Tổng diện tích: 46.034m2
 • Vị trí: Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 • Quy mô: 1380 căn hộ.
 • Tiến độ dự án: Quý IV/2019 – Quý I/2023
Liên hệ kinh doanh
Dự án đã bàn giao

GCA Vietnam Green Capital Academy 2

 • Location: Tay Ho Tay urban area (Next to EcoLife Tay Ho)
 • Investor: Capital House (Thu Do JSC)
 • Project scale: 3 floors
 • Construction started: Quarter I / 2018
Liên hệ kinh doanh